Tải về
Glimpse
Phiên bản mới nhất 0.04167824074074074
Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Glimpse Phiên bản mới nhất 0.04167824074074074

Glimpse
Tải về
Đánh giá ngay

Đánh giá của nhà xuất bản

Glimpse - Tải về Glimpse, phiên bản 0.04167824074074074

Hiện tại chúng tôi không có đánh giá nào cho phần mềm: Glimpse, phiên bản 0.04167824074074074. Xin vui lòng viết và gửi nhận xét cho phần mềm này nếu bạn muốn. Chúng tôi sẵn lòng tổng hợp những nhận xét của bạn.

Glimpse is an add-on for Chrome that allows PC users to see web pages as they would appear on a mobile browser. Install the app and it will appear in your toolbar. One click and a new browser window pops up that is about the size of your phone. Enter a website and this window will load its mobile version.

This is useful for many reasons. People in a hurry to find information often find the mobile version is easier to digest. The important facts can be taken in quickly and time is not wasted on unnecessary things. It also takes away most of the temptation to click on countless other articles. It is also great for people who run their own blog or other website. They can quickly see how their pages appear on a mobile browser and make adjustments to them if needed. Glimpse is easy and convenient to use, and you can save your favorite sites for quick access.

Tải về
So sánh các chương trình tương tự:


English Spanish
English Spanish
IntelliWebSearch
IntelliWebSearch
SearchMax
SearchMax
Who is Extractor
Who is Extractor
Mô tả Tải về English Spanish, phiên bản 1.0 Hỗ trợ dịch giả tìm kiếm thông tin mà họ cần Tải về SearchMax, phiên bản 3.0 Cung cấp thông tin đầy đủ về bất kỳ chủ sở hữu tên miền nào
Đánh giá
Tải về 358 70 70 65
Giá $ 0 $ 0 $ 0 $ 39.95
Kích cỡ tập tin 0.68 MB 0.65 MB 2.86 MB 1.47 MB
Download
Download
Download
Download


Những ai đã tải về Glimpse cũng đã tải về:

Chúng tôi vui mừng giới thiệu tới bạn các chương trình tương tự như Glimpse mà người dùng khác yêu thích. Phần mềm giống như Glimpse:

Ứng dụng media flash giúp tải trực tuyến (stream) video
Moyea Flash Video Server Tải về
Đánh giá của người dùng
Tải về TFTP Server TFTPDWIN, phiên bản 0.4.2
TFTP Server TFTPDWIN Tải về
Đánh giá của người dùng
Tải về SilverSHielD, phiên bản 6.0.25.125
SilverSHielD Tải về
Đánh giá của người dùng
Ứng dụng chạy các trang PHP từ ổ đĩa DVD
LitePXP Tải về
Đánh giá của người dùng

Các thông tin chi tiết của sản phẩm
Giấy phép:Miễn phí
Kích cỡ tập tin:27 KB
Phiên bản:0.04167824074074074
Cập nhật lần cuối:14/3/2013
Hệ điều hành: Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10
Ngôn ngữ: Tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiêng Trung Quốc, Tiếng Trung Quốc phồn thể, Tiếng Nhật Bản
Nhà phát triển:Genericom
Số lượt tải (Việt):0
Số lượt tải (Trên toàn thế giới):206


Thông tin về nhà phát triển

Tên Nhà phát triển: Genericom
Số lượng các chương trình của Genericom: 1101

Những chương trình phổ biến:
1. Remote Clipboard
2. Alchemy Eye
3. SQL Sets
4. SureThing CD Labeler
5. VirusCop
Xem tất cả 1101 chương trình